Zidentyfikowanie chorób współistniejących w łuszczycy oraz ocena ryzyka ich wystąpienia – wprowadzenie [BADANIE]

Poniżej streszczenie założeń do badania „Obraz kliniczny i choroby współistniejące u pacjentów z łuszczycą” opublikowanego w Przeglądzie Dermatologicznym. Celem pracy było zidentyfikowanie chorób współistniejących z łuszczycą oraz ocena ryzyka ich wystąpienia u chorych na podstawie obliczeń tzw. ilorazu szans. Wnioski z badania przedstawiamy w kolejnych wpisach.

Wybrane choroby współistniejące (otyłość, nadciśnienie, hiperlipidemię, chorobę niedokrwienną serca i depresję) poddano ocenie, aby określić, jakie czynniki ryzyka mają związek z łuszczycą. Retrospektywnym badaniem kliniczno-kontrol­nym objęto 422 dorosłych pacjentów z łuszczycą i 444 zdrowych osób włączonych do grupy kontrol­nej. Zasadą badania była dwukrotna weryfikacja wszystkich danych w systemie analizy przebiegu leczenia oraz zebranie szczegółowego wywiadu chorobowego od osób włączonych do grupy pacjentów z łuszczycą oraz grupy kontrolnej.

Charakterystykę grup wraz ze znamiennymi różnicami między pacjentami z łuszczycą i grupą kontrolną.

Podstawowym problemem zdrowotnym u chorych na łuszczycę była otyłość, która występowała 1,98 raza częściej u chorych. Ponadto pacjenci z łuszczycą mieli 1,13 raza większy wskaźnik otyłości brzusznej niż osoby niechorujące na to schorzenie. Otrzymane wyniki były zgodne z oczekiwaniami i spójne z wcześniejszymi badaniami wskazującymi na zależność między łuszczycą i otyłością. Z literatury wynika także, że dieta z ograniczeniem kalorii u pacjentów z nadwagą i otyłością zmniejsza nasilenie łuszczycy. Ko i wsp. wykazali, że dieta z ograniczeniem kalorii przyczynia się do obniżenia o 75% wskaźnika PASI (Psoriasis Area and Severity Index), a dzięki aktywności fizycznej uległ także poprawie BMI oraz wskaźnik DLQI (Dermatology Life Quality Index).

Wnioski z badania przedstawiamy w kolejnych wpisach na blogu.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *