Spotkanie koalicji na rzecz dostępu do leczenia biologicznego

Dnia 28.09.2021 odbyło się drugie spotkanie Koalicji na rzecz dostępu do leczenia biologicznego „Recepta na przyszłość”, która powstała jako platforma dialogu pomiędzy przedstawicielami ekspertów klinicznych, organizacji pacjentów w trzech obszarach terapeutycznych: dermatologii, gastroenterologii oraz reumatologii, a także stowarzyszeń branżowych w obszarze zwiększenia dostępu do leczenia biologicznego w Polsce.

Koalicję zainaugurowano w czerwcu 2021 roku, a podczas pierwszego spotkania Koalicji, dzięki współpracy ekspertów klinicznych, organizacji pacjenckich i branżowych zdefiniowano bariery i potrzeby w dostępie do leczenia biologicznego.

Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS i Amicus Fundacja Łuszczycy i ŁZS reprezentuje Dagmara Samselska, która zwróciła uwagę na konieczność edukacji lekarzy wielu specjalności, w tym lekarzy rodzinnych, na temat leczenia biologicznego. Pacjenci z łuszczycą czy ŁZS są leczeni przez wielu specjalistów i powinni oni mieć wiedzę w jaki sposób leczyć pacjentów leczonych ogólnie i biologicznie. Bardzo istotne jest zniesienie limitu czasowego leczenia wszystkimi lekami, aby każdy pacjent mógł być leczony zgodnie ze sztuką medyczną.

Do udziału w drugim spotkaniu Koalicji „Recepta na przyszłość” ponownie zaproszono wszystkich Członków Koalicji, by wypracować rekomendacje systemowe, które pozwolą poprawić dostęp do leczenia biologicznego dla polskich pacjentów. Wspólnie wypracowane rekomendacje zostaną zebrane w jeden dokument, który następnie zostanie przekazany przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera

Zobacz jak działa terapia doktora Michaela Tiranta

Blog pod patronatem marki Dr Michaels

DrMichaels jest producentem preparatów stosowanych w nowatorskiej terapii leczenia łuszczycy. Więcej o produktach z serii DrMichaels znajdziecie Państwo na stronie oficjalnego dystrybutora marki DrMichaels: www.Febumed.com.pl.