Choroby współistniejące w łuszczycy: nadciśnienie tętnicze [BADANIE]

Poniżej rozwinięcie ostatniego wpisu, w którym streściliśmy wnioski z badania „Obraz kliniczny i choroby współistniejące u pacjentów z łuszczycą” opublikowanego w Przeglądzie Dermatologicznym. Celem pracy było zidentyfikowanie chorób współistniejących z łuszczycą oraz ocena ryzyka ich wystąpienia u chorych na podstawie obliczeń tzw. ilorazu szans.

Chorobą współistniejącą, która powszechnie występuje u pacjentów z łuszczycą, jest nadciśnienie tętnicze. Z metaanalizy, którą przeprowadzili Armstrong i wsp., wynika, że istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia tętniczego u chorych na łuszczycę. W innym badaniu Armesto i wsp. wykazali większą częstość występowania nadciśnienia tętniczego u pacjentów z łuszczycą. U chorych na łuszczycę, oprócz nadciśnienia tętniczego, stwierdza się podwyższone ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca w porównaniu z grupą kontrolną.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają i rozszerzają wcześniejsze obserwacje opublikowane w pracy Öztürkcana i wsp.. Mehta i wsp. przedstawili dane wskazujące na zwiększoną śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób z ciężką postacią łuszczycy. Al-Tuwijri i wsp. wykazali, że najczęstszą chorobą współistniejącą u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jest cukrzyca.

W badaniu „Obraz kliniczny i choroby współistniejące u pacjentów z łuszczycą” u pacjentów z łuszczycą w Çanakkale również stwierdzono współistniejące nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę, a także zwiększoną częstość występowania zespołu metabolicznego. Armstrong i wsp. przeanalizowali zależność między łuszczycą i cukrzycą typu 2 i wykazali częstsze występowanie cukrzycy u chorych na łuszczycę. Podwyższoną częstość rozwoju zespołu metabolicznego i jego składowych stwierdzono także w kilku wcześniejszych badaniach.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *