Choroby współistniejące w łuszczycy: depresja i stany lękowe [BADANIE]

Poniżej kolejny z serii wpisów, w których streszczamy wnioski z bardzo ciekawego badania „Obraz kliniczny i choroby współistniejące u pacjentów z łuszczycą” opublikowanego w Przeglądzie Dermatologicznym. Celem pracy było zidentyfikowanie chorób współistniejących z łuszczycą oraz ocena ryzyka ich wystąpienia u chorych na podstawie obliczeń tzw. ilorazu szans.

Łuszczyca jest schorzeniem dermatologicznym, ale u wielu pacjentów zmiany skórne wywołują depresję i stany lękowe. Z danych uzyskanych w badaniu z wykorzystaniem ankiety przeprowadzonym u pacjentów z łuszczycą wynika, że 61,61% respondentów wstydzi się zmian łuszczycowych i jest zdania, że należy je ukrywać przed otoczeniem. Oprócz noszenia odzieży zakrywającej skórę, 30% kobiet chorych na łuszczycę używa lakieru do paznokci, aby ukrywać zmiany chorobowe w obrębie paznokci.

Łącznie 144 (34,12%) chorych na łuszczycę przyjmuje leki antydepresyjne. Dla porównania tylko 81 (18,23%) osób z grupy kontrolnej leczyło się z powodu depresji. U chorych na łuszczycę 17 (3,32%) osób było hospitalizowanych z powodu depresji, natomiast w grupie kontrolnej nie odnotowano takich przypadków. Rozkład nasilenia depresji wśród hospitalizowanych pacjentów z łuszczycą przedstawiał się następująco: 5 osób z łagodnymi zaburzeniami depresyjnymi, 8 osób z zaburzeniami depresyjnymi o umiarkowanym nasileniu i 4 osoby z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Podczas rocznej obserwacji obu grup stwierdzono większe nasilenie objawów depresji oraz zwiększoną częstość hospitalizacji ze wskazań lekarskich wśród pacjentów z łuszczycą. Depresję i leczenie przeciwdepresyjne stwierdzano 1,65 raza częściej u chorych na łuszczycę niż w grupie kontrolnej. Poza przyjmowaniem leków przeciwdepresyjnych pacjenci z łuszczycą mogą również wymagać długotrwałego leczenia szpitalnego z powodu nawracających epizodów depresji. Wśród chorych na łuszczycę odnotowano także zwiększone średnie spożycie alkoholu i palenie tytoniu. Uzależnienie od nikotyny występowało u 66,6% chorych na łuszczycę (n = 281/422) i u około 42,8% osób z grupy kontrolnej (n = 190/444).

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *