Migreny a łuszczyca

Migrena definiowana jest jako choroba nerwowo-naczyniowa, w przebiegu której stwierdza się epizody bólu głowy, z towarzyszącymi nudnościami i nadwrażliwością na bodźce dźwiękowe, ruchowe lub świetlne. Na współwystępowanie obu chorób wskazuje ich etiologia zapalna oraz choroby współwystępujące: zespół metaboliczny, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz podwyższone wartości wskaźnika masy ciała (BMI).

Grupa badaczy z Ronald O. Perelman Department of Dermatology, New York University School of Medicine dokonała analizy danych National Health and Nutrition Examination Survey pochodzących z lat 2003-2004. Do badania włączono 3131 respondentów, spośród których u 3,2% występowała łuszczyca oraz u 29,2% migrena.

Badania wskazują istotną statystycznie korelację pomiędzy występowaniem migreny i łuszczycy.

W porównaniu do ogólnej liczny badanych, pacjentów z łuszczycą charakteryzowała podwyższona wartość wskaźnika BMI. Analiza wieloczynnikowa wskazała na obecność istotnej statystycznie korelacji pomiędzy migreną oraz łuszczycą. Chorobę neurologiczną znacznie częściej diagnozowano wśród pacjentów płci żeńskiej.

W podsumowaniu autorzy badania podkreślili zwiększoną częstość występowania migreny u chorych z łuszczycą, zwłaszcza kobiet, co wskazuje na konieczność dokładnej obserwacji pacjentów i wdrożenia odpowiedniej terapii. 

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera

Zobacz jak działa terapia doktora Michaela Tiranta

Blog pod patronatem marki Dr Michaels

DrMichaels jest producentem preparatów stosowanych w nowatorskiej terapii leczenia łuszczycy. Więcej o produktach z serii DrMichaels znajdziecie Państwo na stronie oficjalnego dystrybutora marki DrMichaels: www.Febumed.com.pl.