Poczucie stygmatyzacji a objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę

Zapraszamy do zapoznania się ze skrótem pracy autorstwa Tomasza Zięciaka i Teresy Rzepy (Uniwersytet SWPS), Joanny Król (Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński), Ryszarda Żaby (Zakład Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), zatytułowaną „Poczucie stygmatyzacji a objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę”.

W badaniu uczestniczyło 54 pacjentów (26 kobiet i 28 mężczyzn) ze zdiagnozowaną łuszczycą, leczących się od kilku lat (dane orientacyjne) w Przyklinicznej Poradni Dermatologii SPSK2 oraz w Oddziale Klinicznym Dermatologii, należącym do Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W badaniu zastosowano Kwestionariusz Poczucia Stygmatyzacji służący do badania chorych na łuszczycę, oraz Skalę Depresji Becka służącą do pomiaru nasilenia objawów depresyjnych. Za pomocą testu Shapiro–Wilka sprawdzono zgodność uzyskanych wyników z rozkładem normalnym.

Ustalono, że u pacjentów z łuszczycą występują zarówno poczucie stygmatyzacji, jak i objawy depresyjne, choć ich nasilenie jest zróżnicowane. Około 78% badanych przejawiało średnie i wysokie poczucie stygmatyzacji, a około 33% wskazało na objawy depresyjne. Najbardziej piętnującym wymiarem stygmatyzacji okazało się odrzucenie, kolejnym – wina i wstyd.

Badanie dowodzi, że ciągle aktualnym zadaniem jest zmiana postawy społecznej wobec osób chorych na łuszczycę. Równie ważna jest praca psychoterapeutyczna z osobami chorymi, ukierunkowana na samoakceptację w celu przezwyciężenia poczucia stygmatyzacji i ochrony przed depresją. Dermatolodzy powinni zwracać uwagę na objawy depresji i tendencję do samopiętnowania u osób chorych na łuszczycę, informować o jej przebiegu, leczeniu i profilaktyce, co pozytywnie wpływa na postrzeganie choroby i zapobiega negatywnym skutkom psychologicznym i społecznym.

Całość badania dostępna jest pod linkiem: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2017/1153Zieciak_PsychiatrPol2017v51i6.pdf?fbclid=IwAR1sIguH_aHC04zVpbRVN2akMflcRFCkvIH3pR5NyyffmEshC8sEHiX7Jqk

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *