Choroby współistniejące w łuszczycy: używki [BADANIE]

Poniżej kolejny z serii wpisów, w których streszczamy wnioski z bardzo ciekawego badania „Obraz kliniczny i choroby współistniejące u pacjentów z łuszczycą” opublikowanego w Przeglądzie Dermatologicznym. Celem pracy było zidentyfikowanie chorób współistniejących z łuszczycą oraz ocena ryzyka ich wystąpienia u chorych na podstawie obliczeń tzw. ilorazu szans.

Spożywanie alkoholu stwierdzono u 42,4% pacjentów z łuszczycą (n = 179/422) i 24,1% osób z grupy kontrolnej (n = 107/444). Chorych na łuszczycę poinformowano o skutkach palenia tytoniu i picia alkoholu oraz o zależności między stosowaniem tych używek a zwiększonym nasileniem zmian łuszczycowych. W następstwie zwiększenia świadomości pacjentów w zakresie skutków palenia tytoniu i spożywania alkoholu łącznie 53 spośród 422 pacjentów z łuszczycą (16 kobiet/37 mężczyzn) zrezygnowało z palenia tytoniu, a 51 (20 kobiet/31 mężczyzn) zrezygnowało z alkoholu. Podsumowując, depresja, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu występowały średnio częściej u pacjentów z łuszczycą niż w grupie kontrolnej (tab. 2).

Depresja, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu należą do głównych czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Luty-Frąckiewicz i wsp. wykazali niekorzystny wpływ tytoniu i alkoholu na ogólny stan antyoksydacyjny organizmu u chorych na łuszczycę. Stres oksydacyjny powoduje głównie dysfunkcję śródbłonka, co prowadzi do uszkodzenia miocytów sercowych i naczyń wieńcowych. W przeprowadzonym przez nas badaniu palenie tytoniu było bardziej powszechne u pacjentów z łuszczycą niż u osób zdrowych.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *