Leczenie łuszczycy lekami biologicznymi [aktualizacja wytycznych]

Amerykańska Akademia Dermatologii oraz Narodowa Fundacji Łuszczycy w USA, w połowie lutego zaktualizowała wytyczne na temat leczenia łuszczycy preparatami biologicznymi.

Wytyczne podkreślają znaczenie edukacji pacjentów w zakresie etiologii, chorób współistniejących, możliwości leczenia i czynników związanych z stylem życia związanych z łuszczycą, jako sposobu optymalizacji wspólnego podejmowania decyzji i relacji pacjent-lekarz.

Wśród zaleceń postulowanych przez autorów wytycznych, warto wspomnieć o tym, że:

  • Jako opcje leczenia dorosłych pacjentów z łuszczycą o ciężkim przebiegu, wytyczne wskazują leki biologiczne z inhibitorami TNF-alfa, przeciwciałami IL-17, oraz inhibitorami gulaukumabu IL-23
  • Etanercept, infliksymab, adalimumab i ustekinumab można również stosować w skojarzeniu z miejscowo stosowanymi lekami, acytretyną, metotreksatem, apremilastem, cyklosporyną lub fotostracją ultrafioletową w celu zwiększenia skuteczności leczenia łuszczycy zwykłej o umiarkowanej lub ciężkiej postaci u dorosłych.
  • Inhibitory TNF-alfa są bezpieczne w czasie ciąży i podczas laktacji jak i u mężczyzn planujących potomstwo. Noworodki i niemowlęta powinny być uznane za immunosupresyjne przez co najmniej jeden do trzech miesięcy po porodzie, jeśli matki były leczone inhibitorami TNF. Mniej wiadomo na temat bezpieczeństwa innych leków biologicznych podczas ciąży i laktacji.
  • Szczepionki można podawać podczas leczenia wszystkimi lekami biologicznymi, ale zaleca się konsultację ze specjalistą chorób zakaźnych w celu podania żywych szczepionek.

Autorzy publikacji wskazują także na zmianę podejścia do chorób współistniejących z łuszczycą, o czym szerzej wspomnimy w kolejnym wpisie na blogu.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *