Leczenie łuszczycy u dzieci: metotreksat vs leczenie biologiczne

Pomimo, że łuszczyca może dotyczyć nawet 1% dzieci, to niewiele wiadomo czy leki biologiczne górują nad metotreksatem w tej grupie chorych. Na łamach JAMA Dermatology ukazała się publikacja starająca się rozwikłać tę kwestię.

Do badania włączono retrospektywnie dane 234 dzieci z 20 ośrodków zlokalizowanych w Ameryce Północnej i w Europie. Celem badania była ocena zmniejszenia aktywności umiarkowanej lub ciężkiej łuszczycy po sześciu miesiąc leczenia oraz długość terapii. Odpowiedź na leczenie oceniano w skalach: Psoriasis Area and Severity Index (PASI) i/lub Physical Global Assessment (PGA).

W badanej populacji 163 dzieci otrzymało jedynie metotreksat, 47 jedynie leczenie biologiczne, a 24 kolejno metotreksat i leczenie biologiczne. W większości przypadków (73%) lekiem biologicznym był etanercept. Osiągnięcie redukcji o 75% i więcej w skali PASI było częściej obserwowane w przypadku leczenia biologicznego w porównaniu z metotreksatem (iloraz szans [ang. odds ratio, OR] = 4,56; 95% przedział ufności [ang. confidence interval, CI]: 2,02-10,27; p < 0.001), a w przypadku całkowitej/prawie całkowitej poprawy w PGA odnotowano jedynie tendencję wskazującą na przewagę leków biologicznych [OR = 2,00; 95% CI: 0,98-4,00; p = 0.06). Terapia metotreksatem była kontynuowana (odpowiednio po 1, 3 i 5 lat) 77,5%, 50,3% i 35,9%, a w przypadku leczenia biologicznego u 83,4%, 64,3% i 57,1%.

Badanie wskazuje na przewagę leczenia biologicznego nad metotreksatem u dzieci z łuszczycą. Jednakże, badanie miało charakter retrospektywny, stąd wyniki powinny być zweryfikowane w prospektywnym badaniu z randomizacją.

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera

Zobacz jak działa terapia doktora Michaela Tiranta

Blog pod patronatem marki Dr Michaels

DrMichaels jest producentem preparatów stosowanych w nowatorskiej terapii leczenia łuszczycy. Więcej o produktach z serii DrMichaels znajdziecie Państwo na stronie oficjalnego dystrybutora marki DrMichaels: www.Febumed.com.pl.