Wnioski ze spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Łuszczycy

Jedenastego października, odbyło się pierwsze w obecnej kadencji rządu, posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Łuszczycy. Parlamentarzyści oraz reprezentanci organizacji pacjenckich spotkali się w Sejmie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, NFZ i ekspertami w dziedzinie dermatologii. 

Głównym tematem dyskusji, był stan oraz perspektywy rozwoju, opieki zdrowotnej nad pacjentami z łuszczycą w Polsce. Głos zabrali m.in.: prof. Joanna Maj (konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii), prof. Lidia Rudnicka (przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego), i prof. Witold Owczarek (przewodniczący zespołu koordynacyjnego ds. leczenia biologicznego w łuszczycy plackowatej).

Posłowie na Sejm, przedstawiciele środowisk naukowych, oraz reprezentanci pacjentów. Podczas spotkania wypowiedział się również: prof. Adam Reich – nt. wpływu nowoczesnych terapii na jakość życia pacjentów z łuszczycą, dr Adam Borzęcki – nt. oddziałów jednodniowych w leczeniu łuszczycy uogólnionej, oraz Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, która zreferuje potrzeby pacjentów z łuszczycą.

Posiedzenie zespołu było pierwszym w obecnej kadencji Sejmu, stąd jego duże znaczenie zarówno dla środowiska pacjentów, jak i ekspertów, którzy walczą o poprawą dostępności leczenia chorych na łuszczycę.

Podczas spotkania wysunięto szereg postulatów do Ministra Zdrowia, domagano się m.in. zniesienia obowiązku posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez lekarzy dermatologów, wprowadzenie indywidualnych kwalifikacji do leczenia biologicznego,  czy wycenę świadczeń zdrowotnych zgodną z aktualnym stanem faktycznym. Pełne stanowisko Parlamentarnego Zespołu ds. Łuszczycy, oraz materiały zaprezentowane podczas posiedzenia, można znaleźć na sejmowej stronie Zespołu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=421

Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

Zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do newslettera

Zobacz jak działa terapia doktora Michaela Tiranta

Blog pod patronatem marki Dr Michaels

DrMichaels jest producentem preparatów stosowanych w nowatorskiej terapii leczenia łuszczycy. Więcej o produktach z serii DrMichaels znajdziecie Państwo na stronie oficjalnego dystrybutora marki DrMichaels: www.Febumed.com.pl.